image/svg+xml
image/svg+xml

ORC-ID alınması

Değerli araştırmacılarımız,
Bilindiği üzere, YÖK Yürütme Kurulunun 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereğince öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ORC-ID almaları  zorunlu hale getirilmiş ve  ilgi yazılarla tüm birimlere duyurulmuştur.

Ancak Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemlerinde  (YÖKSİS)  yapılan kontrollerde birçok öğretim elemanının ORC-ID almadıkları alanların da YÖKSİS'e kaydetmedikleri değerlendirilmektedir. 

YÖK tarafından yürütülmekte olan Açık Bilim Açık Erişim çalışmalarının arzu edilen hedeflere ulaşması için ORC-ID alan ya da alacak olan üniversitemiz mensuplarının ivedilikle ORC-ID numaralarını YÖKSİS'e kaydetmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda 16.10.2020 tarihinde saat 14:30 da ORC-ID alamayan tüm akademik personelimiz ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimiz için "Zoom Meeting" üzerinden online eğitim yapılacaktır.

Zoom Katılım Adresi : https://zoom.us/j/99855499097?pwd=V2dTcG5uc0xNNWxtZWMrTXpqQVBuQT09

Meeting ID :  998 5549 9097

Şifre : e6U9vp