image/svg+xml
image/svg+xml

TOPLANTI TUTANAKLARI


2021 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

2021_01_Kişisel Verileri Saklama Süreleri Konulu Toplantı
2021_02_Bireysel ve Grup Çalışma Odalarının Kullanımı Konulu Toplantı
2021_03_Birim Açılış Toplantısı
2021_04_Değer Takdir Komisyonu Toplantısı
2021_05_Bireysel ve Grup Çalışma Odalarının Kullanma Talimatlarının Belirlenmesi Konulu Toplantı
2021_06_Sürekli İşçilerin İş Tanımlarının Belirlenmesi Konulu Toplantı
2021_07_Bireysel ve Grup Çalışma Odaları Kurallarının Otomasyon Sistemine Tanımlanması Konulu Toplantı
2021_08_İdari Personel Ödül Yönergesi Hakkında Görüş Alınması Konulu Toplantı
2021_09_İdari Hizmetler Biriminin Aylık Faaliyet Raporu Konulu Toplantı
2021_10_Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşmesi Gereken Eylemler Konulu Toplantı
2021_11_2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlık Görüşmeleri Toplantısı


2020 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

2020_01_Birim Açılış Toplantısı
2020_02_Teknik Hizmetler Birimi Görev Dağılım Toplantısı
2020_03_Açık Erişim Toplantısı
2020_04_Açık Erişim Toplantısı
2020_05_Kalite Komisyonu Toplantısı
2020_06_Mesai Saatleri Konulu Toplantı
2020_07_Taşınma Konulu Toplantı
2020_08_Kişisel Verilerin Analizi Toplantısı
2020_09_Yayın Geliştirme Politikası Konulu Toplantı
2020_10_Vizyon ve Misyon Konulu Toplantı2019 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI


2019_01_Birim Açılış toplantısı
2019_02_Stratejik plan toplantısı
2019_03_Açık erişim toplantısı
2019_04_Stratejik plan toplantısı-2
2019_05_Satın alma toplantısı
2019_06_Stratejik plan toplantısı-3
2019_07_Kalite toplantısı
2019_08_Açık erişim toplantısı-2
2019_09_Kütüphane haftası toplantısı
2019_10_kütüphaneciler mesleki toplantı
2019_11_ Standart formların oluşturulması toplantısı
2019_12_RFID görevleri toplantısı
2019_13_Genel işleyiş toplantısı
2019_14 Fazla Mesailer Konulu Toplantı
2019_15_Formlar, RFID, Mesai saatleri konulu toplantı
2019_16_Vizyon ve Misyon Konulu Toplantı