image/svg+xml
image/svg+xml

TOPLANTI TUTANAKLARI

2024 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

2024-1-Kütüphane Komisyon Toplantısı

2024-1-Yayın Komisyon Toplantısı

2024_1_Kütüphane Hizmetleri Yıllık Açılış Toplantısı
2024-2 2023 Yılı PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması
2024-3-BARÜ Konsolide Risk Raporu 2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı

2023 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

2023-1-Kütüphane Komisyon Toplantısı
2023-2 Kütüphane Komisyonu Toplantısı

2023_1_Kütüphane Hizmetleri Toplantısı
2023_2_İdari Hizmetler Görev Dağılımı Toplantısı
2023_3_Kitap Geciktirme Bedelinin İptali Konulu Toplantı
2023-4-Birim Kalite Komisyonu PUKO Temelli Eylem Planı Hazırlama Konulu Toplantı
2023-5-Birim Bütçe Komisyon Toplantısı
2023-6 Birim Cari Bütçe Hazırlık Toplantısı
2023-7 PUKÖ Temelli Eylem Planı Kontrol Çalışmaları Konulu Toplantı
2023-8 2023-2024 Akademik Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Hazırlık Toplantısı
2023-9 Kütüphane Hizmetleri Konulu Toplantı
2023-10-BARÜ Kurumsal Risk Eylem Planı Toplantısı

2022 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

2022_01_Birim Açılış Toplantısı
2022_02_2022-2024 Stratejik Plan Oluşturma Toplantısı
2022_03_Birim Faaliyet Raporları Konulu Toplantı
2022_04_RFID Cihazı Konumlandırma Konulu Toplantı
2022_05_Birim 2023-2025 Dönemi Bütçe Teklifi Hazırlık Çalışmaları Toplantısı
2022_06_Kurumsal Akademik Açık Arşive Veri Aktarımı Konulu Toplantı
2022_07_2022-2023 Akademik Yılı Nöbetlerin Planlanması Konulu Toplantı
2022_08_Kütüphane Oryantasyon ve Veritabanı Eğitimleri Konulu Toplantı
2022_09_Yerleşkeler Arası Kitap Transferi Konulu Toplantı
2022_10_Basılı Kitap Alınması ve Veritabanlarının Değerlendirilmesi Konulu Toplantı

2021 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

2021_01_Kişisel Verileri Saklama Süreleri Konulu Toplantı
2021_02_Bireysel ve Grup Çalışma Odalarının Kullanımı Konulu Toplantı
2021_03_Birim Açılış Toplantısı
2021_04_Değer Takdir Komisyonu Toplantısı
2021_05_Bireysel ve Grup Çalışma Odalarının Kullanma Talimatlarının Belirlenmesi Konulu Toplantı
2021_06_Sürekli İşçilerin İş Tanımlarının Belirlenmesi Konulu Toplantı
2021_07_Bireysel ve Grup Çalışma Odaları Kurallarının Otomasyon Sistemine Tanımlanması Konulu Toplantı
2021_08_İdari Personel Ödül Yönergesi Hakkında Görüş Alınması Konulu Toplantı
2021_09_İdari Hizmetler Biriminin Aylık Faaliyet Raporu Konulu Toplantı
2021_10_Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşmesi Gereken Eylemler Konulu Toplantı
2021_11_2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlık Görüşmeleri Toplantısı
2021_12_Bina Genel Temizliği Hakkında Toplantı
2021_13_Nöbetler Konulu Toplantı
2021_14_Riskler ve Risk Analizi Konulu Toplantı
2021_15_Riskler ve Risk Analizi Konulu Toplantı-2


2020 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

2020_01_Birim Açılış Toplantısı
2020_02_Teknik Hizmetler Birimi Görev Dağılım Toplantısı
2020_03_Açık Erişim Toplantısı
2020_04_Açık Erişim Toplantısı
2020_05_Kalite Komisyonu Toplantısı
2020_06_Mesai Saatleri Konulu Toplantı
2020_07_Taşınma Konulu Toplantı
2020_08_Kişisel Verilerin Analizi Toplantısı
2020_09_Yayın Geliştirme Politikası Konulu Toplantı
2020_10_Vizyon ve Misyon Konulu Toplantı2019 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI


2019_01_Birim Açılış toplantısı
2019_02_Stratejik plan toplantısı
2019_03_Açık erişim toplantısı
2019_04_Stratejik plan toplantısı-2
2019_05_Satın alma toplantısı
2019_06_Stratejik plan toplantısı-3
2019_07_Kalite toplantısı
2019_08_Açık erişim toplantısı-2
2019_09_Kütüphane haftası toplantısı
2019_10_kütüphaneciler mesleki toplantı
2019_11_ Standart formların oluşturulması toplantısı
2019_12_RFID görevleri toplantısı
2019_13_Genel işleyiş toplantısı
2019_14 Fazla Mesailer Konulu Toplantı
2019_15_Formlar, RFID, Mesai saatleri konulu toplantı
2019_16_Vizyon ve Misyon Konulu Toplantı