image/svg+xml
image/svg+xml

KALİTE ÇALIŞMALARI


BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Hüseyin GÖL (Daire Başkanı) Başkan
Reyhan ANDEROĞLU (Şube Müdürü)
Üye
Abbas KARTAL (Şube Müdürü) Üye
Ülkü ÖZGÜVEN (Kütüphaneci) Üye
Ayşegül ALADAĞ (Bilgisayar İşl.) Üye


ORGANİZASYON


2019 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI