image/svg+xml
image/svg+xml

İletişim

AĞDACI KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Bartın Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Ağdacı / BARTIN

e-Posta: kutuphane@bartin.edu.tr
Telefon: 0 (378) 223 5293-5296

KUTLUBEY KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Mehmet Akif Ersoy Dersliği alt kat
Telefon: 0 (378) 501 1000 / 2644 (Dahili)


AĞDACI KAMPÜS KÜTÜPHANESİ
(IP Tel Santral: 0 (378) 501 10 00)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP. TEL

E-POSTA

Hüseyin GÖL

Daire Başkanı

Daire Başkanı

223 5291

2640

huseyingol@bartin.edu.tr

Reyhan ANDEROĞLU

Şube Müdürü

Kütüphane Hizmetleri

223 5299

2642

reyhan@bartin.edu.tr

Abbas KARTAL

Şube Müdürü

İdari Hizmetler

223 5290

2642

akartal@bartin.edu.tr

Yusuf SARI

Şef

İdari Hizmetler
Satın Alma

223 5299

2642

yusufsari@bartin.edu.tr

Hatice DOĞRU

Şef

Okuyucu Hizmetleri

223 5293

--

hdogru@bartin.edu.tr

Abdullah ÖZMEN

Bilgisayar İşl.

Satın Alma
Yazı İşleri

223 5292

2642

aozmen@bartin.edu.tr

Ayşegül ALADAĞ

Bilgisayar İşl.

İdari Hizmetler

223 52 90

2642

aaladag@bartin.edu.tr

Burak BEYGİRCİ

Öğretim Görevlisi

Veri tabanları
Elektronik Kaynaklar
Kataloglama / Sınıflama

223 5294

2643

bbeygirci@bartin.edu.tr

Ülkü ÖZGÜVEN

Kütüphaneci

Kullanıcı Eğitimi
Kurumsal Açık Arşiv
Kataloglama / Sınıflama

223 5294

2645

uozguven@bartin.edu.tr

Arzu YAVUZ

Kütüphaneci

Kataloglama / Sınıflama

     223 5294

--

ayavuz@bartin.edu.tr

Zekeriya GÖKMEN

Bilgisayar İşl.

Okuyucu Hizmetleri

223 5296

--

zgokmen@bartin.edu.tr

Vedat KARACAN

Memur

Okuyucu Hizmetleri

223 5296

--

vkaracan@bartin.edu.tr

Murat GÜLHAN

Memur

Okuyucu Hizmetleri, 
Süreli Yayınlar,
Taşınır Kayıt Yetkilisi

223 5296

--

mgulhan@bartin.edu.tr

Ayşe SAN

Bilgisayar İşl.

İdari Hizmetler

223 5294

--

asan@bartin.edu.tr

Metin ÖZPAMUK

Hizmetli

İdari Hizmetler

223 5293

--

--

KUTLUBEY KAMPÜS KÜTÜPHANESİ
(IP Tel santral: 0 (378) 501 10 00)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP. TEL

E-POSTA

Asena Sıla ÖNCÜ PİR

Kütüphaneci

Ithendicate / Turnitin / İntihal.net
Okuyucu Hizmetleri
TUBESS / KİTS
(Kütüphanelerarası İşbirliği)

378 501 1000

2644 (Dahili)

asilaoncupir@bartin.edu.tr