image/svg+xml
image/svg+xml

İletişim

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ
Bartın Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Kutlubey Kampüsü / BARTIN

Telefon:

IP Tel: 0378 501 1000  Dahili: 2644 
e-Posta:
kutuphane@bartin.edu.tr

AĞDACI KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Bartın Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Ağdacı Kampüsü / BARTIN

Telefon:

IP Tel: 0378 501 1000 / Dahili: 2649

e-Posta: kutuphane@bartin.edu.tr

                                                                                                                     IP Telefon:  0 378 501 1000 (Santral)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

IP. TEL (DAHİLİ)

E-POSTA

Hüseyin GÖL

Daire Başkanı

Daire Başkanı

2640

huseyingol@bartin.edu.tr

Kütüphane Hizmetleri Birimi

Öğr. Gör. Burak BEYGİRCİ

Şube Müdürü

Kütüphane Hizmetleri, Veri tabanları, Elektronik Kaynaklar, Kataloglama / Sınıflama

2643

bbeygirci@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Ülkü ÖZGÜVEN

Öğr. Görevlisi

Kurumsal Açık Arşiv, Kullanıcı Eğitimi, Kataloglama / Sınıflama

2645

uozguven@bartin.edu.tr

Asena Sıla ÖNCÜ PİR

Kütüphaneci

Kataloglama / Sınıflama / Ithendicate / Turnitin / İntihal.net

2651

asilaoncupir@bartin.edu.tr

Arzu YAVUZ

Kütüphaneci

Kataloglama / Sınıflama

2650

ayavuz@bartin.edu.tr

Mücahit ÖZDEMİR

Kütüphaneci

Okuyucu Hizmetleri, 
Ödünç verme-iade / Danışma / TUBESS / KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği)

2644

mozdemir@bartin.edu.tr

Kıymet AKDAMAR

Kütüphaneci

Kataloglama / Sınıflama

2642

kafsar@bartin.edu.tr

Tuğba BİRKİN

Kütüphaneci

Okuyucu Hizmetleri,
Ödünç verme-iade / Danışma

 2644

tbirkin@bartin.edu.tr

Murat GÜLHAN

Bilgisayar İşl.

Okuyucu Hizmetleri,
Ödünç verme-iade / Danışma

2644

mgulhan@bartin.edu.tr

Ferhat TANRISEVEN

Bilgisayar İşl.

Okuyucu Hizmetleri,
Ödünç verme-iade

2644

ferhat@bartin.edu.tr

İdari ve Mali İşler Birimi

Abbas KARTAL

Şube Müdürü

İdari ve Mali Hizmetler

2641

akartal@bartin.edu.tr

Selçuk BASANÇELEBİ

Şef

İdari Hizmetler, Satın Alma

2653

sbasancelebi@bartin.edu.tr

Abdullah ÖZMEN

Bilgisayar İşl.

Satın Alma, Yazı İşleri

2648

aozmen@bartin.edu.tr

Ayşegül ALADAĞ

Bilgisayar İşl.

İdari Hizmetler, Yazı İşleri

2647

aaladag@bartin.edu.tr

Murat GÜLHAN

Bilgisayar İşl.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

2644

mgulhan@bartin.edu.tr

Ayşe SAN

Bilgisayar İşl.

İdari Hizmetler

2652

asan@bartin.edu.tr

Metin ÖZPAMUK

Hizmetli

İdari Hizmetler

--

--

AĞDACI KAMPÜS KÜTÜPHANESİ 
IP Tel: 0 378 501 1000 / Dahili: 2649

Hatice DOĞRU

Şef

Okuyucu Hizmetleri

2649

hdogru@bartin.edu.tr