image/svg+xml
image/svg+xml

İletişim

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ
Bartın Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Kutlubey Kampüsü / BARTIN

Telefon:

IP Tel: 0378 501 1000  Dahili: 2644, 2657
e-Posta:
kutuphane@bartin.edu.tr

AĞDACI KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Bartın Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Ağdacı Kampüsü / BARTIN

Telefon:

IP Tel: 0378 501 1000 / Dahili: 2649

e-Posta: kutuphane@bartin.edu.tr

                                                                                                                     IP Telefon:  0 378 501 1000 (Santral)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

IP. TEL (DAHİLİ)

E-POSTA

Burak BEYGİRCİ

Daire Başkanı

Daire Başkanlığı

2643

bbeygirci@bartin.edu.tr

Kütüphane Hizmetleri Birimi

Öğr. Gör. Ülkü ÖZGÜVEN CEYLAN

Öğr. Görevlisi

Kurumsal Açık Arşiv, Kullanıcı Eğitimi, Kataloglama / Sınıflama / Ithenticate / Turnitin / İntihal.net

2645

uozguven@bartin.edu.tr

Asena Sıla ÖNCÜ PİR

Kütüphaneci

Kataloglama / Sınıflama / Satın Alma

2651

asilaoncupir@bartin.edu.tr

Arzu YAVUZ

Kütüphaneci

Kataloglama / Sınıflama / Kurumsal Açık Arşiv

2650

ayavuz@bartin.edu.tr

Mücahit ÖZDEMİR

Kütüphaneci

Okuyucu Hizmetleri, 
Ödünç verme-iade / Danışma / TUBESS / KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği)

2642

mozdemir@bartin.edu.tr

Kıymet AKDAMAR

Kütüphaneci

Kataloglama / Sınıflama

2656

kafsar@bartin.edu.tr

Tuğba BİRKİN

Kütüphaneci

Okuyucu Hizmetleri,
Kataloglama / Sınıflama,
Süreli Yayınlar

 2655

tbirkin@bartin.edu.tr

Nurullah YAVUZ

Kütüphaneci

Okuyucu Hizmetleri,
Ödünç verme-iade / Danışma

2657

 nyavuz@bartin.edu.tr

Ali SÖNMEZ

Bilgisayar İşl.

Okuyucu Hizmetleri,
Ödünç verme-iade / Danışma

2644

asonmez@bartin.edu.tr

İdari ve Mali İşler Birimi

Abdullah ÖZMEN

Bilgisayar İşl.

Satın Alma, Yazı İşleri

2648

aozmen@bartin.edu.tr

Ayşegül ALADAĞ YILDIZ

Bilgisayar İşl.

İdari Hizmetler, Yazı İşleri

2647

aaladag@bartin.edu.tr

Murat GÜLHAN

Bilgisayar İşl.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

2654

mgulhan@bartin.edu.tr

Metin ÖZPAMUK

Hizmetli

İdari Hizmetler

--

--

AĞDACI KAMPÜS KÜTÜPHANESİ 
IP Tel: 0 378 501 1000 / Dahili: 2649

Abbas KARTAL

Şube Müdürü

Okuyucu Hizmetleri

2649

akartal@bartin.edu.tr

Hatice DOĞRU

Şef

Okuyucu Hizmetleri

2649

hdogru@bartin.edu.tr