image/svg+xml
image/svg+xml

İletişim

AĞDACI KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Bartın Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Ağdacı / BARTIN

e-Posta: kutuphane@bartin.edu.tr
Telefon: 0 (378) 223 5293-5296

KUTLUBEY KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Mehmet Akif Ersoy Dersliği alt kat
Telefon: 0 (378) 501 1000 / 2644 (Dahili)


AĞDACI KAMPÜS KÜTÜPHANESİ
(IP Tel Santral: 501 10 00)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP. TEL

E-POSTA

Hüseyin GÖL

Daire Başkanı

Daire Başkanı

2235291

2640

huseyingol@bartin.edu.tr

Reyhan ANDEROĞLU

Şube Müdürü

Kütüphane Hizmetleri

2235299

2642

reyhan@bartin.edu.tr

Abbas KARTAL

Şube Müdürü

İdari Hizmetler

2235290

2642

akartal@bartin.edu.tr

Yusuf SARI

Şef

İdari Hizmetler
Satın Alma

2235299

2642

yusufsari@bartin.edu.tr

Hatice DOĞRU

Şef

İdari Hizmetler

2235290

2642

hdogru@bartin.edu.tr

Abdullah ÖZMEN

Bilgisayar İşl.

Satın Alma
Yazı İşleri

2235292

2642

aozmen@bartin.edu.tr

Burak BEYGİRCİ

Öğretim Görevlisi

Kataloglama / Sınıflama
Veri tabanları
Elektronik Kaynaklar

2235294

2645

bbeygirci@bartin.edu.tr

Asena Sıla ÖNCÜ PİR

Kütüphaneci

Ithendicate / Turnitin / İntihal.net / Sobiad
Kataloglama / Sınıflama

2235294

2643

asilaoncupir@bartin.edu.tr

Ülkü ÖZGÜVEN

Kütüphaneci

Kullanıcı Eğitimi
Kurumsal Açık Arşiv
Kataloglama / Sınıflama

2235294

2645

uozguven@bartin.edu.tr

Zekeriya GÖKMEN

Bilgisayar İşl.

Ödünç Hizmetleri

2235296

--

zgokmen@bartin.edu.tr

Vedat KARACAN

Memur

Ödünç Hizmetleri

2235296

--

vkaracan@bartin.edu.tr

Murat GÜLHAN

Memur

Ödünç Hizmetleri
Süreli Yayınlar

2235293

--

mgulhan@bartin.edu.tr

Ayşe SAN

Bilgisayar İşl.

İdari Hizmetler

2235294

--

asan@bartin.edu.tr

Metin ÖZPAMUK

Hizmetli

İdari Hizmetler

2235293

--

--

KUTLUBEY KAMPÜS KÜTÜPHANESİ
(IP Tel santral: 501 10 00)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP. TEL

E-POSTA

Hatice DURMUŞ

Kütüphaneci

Ödünç Hizmetleri
Taşınır İşlemleri

 --

2644

hyilmaz@bartin.edu.tr

Ayşegül ALADAĞ

Bilgisayar İşl.

Ödünç Hizmetleri
TUBESS / KİTS
(Kütüphanelerarası İşbirliği)

 --

2644

aaladag@bartin.edu.tr

Arzu YAVUZ

Kütüphaneci

Ödünç Hizmetleri

 

2644

ayavuz@bartin.edu.tr