image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler

KURULUŞ

Bartın Üniversitesi’nin 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmasından sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı oluşturularak çalışmalarına başlamıştır.

2009 yılında Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokuluna ait 3645 adet kitap devralınarak işe başlanmıştır. İlk olarak kataloglama ve tasnif çalışmalarına başlanmış ve satın alınan Yordam Kütüphane Belge Bilgi Otomasyon Programı’na kitapların bibliyografik künyeleri hızlı bir şekilde aktarılarak İnternet ortamında katalog tarama imkanı sağlanmıştır.  

Bilginin bir güç olduğu bilinciyle hareket eden Başkanlığımız, Üniversitemiz akademisyenleri ile öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye rahatça ulaşabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda, ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanında büyük konsorsiyum ve kuruluşlara üye olunarak lisans anlaşmaları yapılmış ve birçok veritabanı erişime açılmıştır. Ayrıca devlet ve özel üniversitelerin yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de kütüphane alanında ortak işbirliği içindedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak hedefimiz çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip öğretim elemanları ve öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


MİSYONUMUZ

Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek, akademik personel, öğrenci ve diğer kullanıcılar için gerekli olan tüm bilgi kaynaklarını sağlamak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenlemek ve kullanıcılara en kolay ve en hızlı şekilde sunmaktır.


VİZYONUMUZ

Gelişen çağdaş teknolojileri kullanarak kurumumuzun ekonomik yapısına uygun koşullarda bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak bölgemizde evrensel ölçekte bir kütüphane olmaktır.


DEĞERLERİMİZ
  

Takım Çalışması

Özgüven

Hizmette süreklilik ve şeffaflık anlayışı

Hizmette kalite bilincine sahip olmak

Paydaşların memnuniyeti

Bilimsel ve etik kurallar


GÖREVLERİMİZ

Kütüphanedeki bilgi kaynaklarından kullanıcıları haberdar etmek

Ödünç verme ve iade hizmeti yapmak

Fotokopi hizmeti verilmesini sağlamak

Kütüphaneler arası yayın sağlamak

Üniversitemiz eğitimini destekleyecek materyalleri tespit etmek ve kütüphaneye sağlamak

Gelişen teknolojiyi takip edip kütüphaneye uyarlamak

Bilgi erişim rehberliği yapmak

Elektronik ortamdaki bilgi erişim kaynaklarını kütüphaneye kazandırarak kullanıcıların hizmetine sunmak