image/svg+xml
image/svg+xml

BSOL ONLINE (BS, ISO, EN, IEC) Uluslararası Standartlar Veritabanı Deneme Erişimi

Değerli Araştırmacılarımız;

BSOL ONLINE (BS, ISO, EN, IEC) Uluslararası Standartlar Veritabanı 14 Haziran 2024 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.

Erişim için Tıklayınız


Dünya'nin ilk ulusal standart kurulusu olan BSI’a ait 53 Konu başlığında sunulan BSOL ONLINE veritabani, 80.600'un üzerinde standart icermektedir.

Bu standartlar, bütün endüstri sektorlerine ait cok geniş disiplinleri icerir.

 

Ekte BSOL içinde yeralan 53 modulun listesi Word dosyasında yer almaktadir. Ekli excel dosyasından ise her modül içinde bulunan standartları tek tek inceleyebilirsiniz.

 

BSI tarafından yazılan, dünyanın en popüler standartlardan bazıları:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Gereklilikler

ISO 14001 Çevre

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 27001 Bilgi Güvenliği

ISO 20000 IT Hizmet Yönetimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

BSI'nin en eski standardı, bugün bile hala kullanılan BS 275 Perçin Boyutları standardıdır ve 1927'de yayınlanmıştır. 

 

BSOL veritabanı; ASTM, ICE, IEEE standart veritabanlarına abonelikleri olan Kurumlar için tamamlayıcı bir kaynaktır, bu kaynaklarla çakışma yoktur. Eklenen standardın içeriği tamamen aynıdır ve doküman kendi standart numarasını korumaktadır. Sadece başına ‘’BS’’ eki ve standardı İngiliz perspektifinden açıklayan özet bir paragraf eklenmektedir. (Örnek olarak BS EN …. veya BS ISO … gibi)

 

Diğer Bilgiler: 

  • BSI standartları muhasebeden gözlük camına, her konuyu kapsar.
    • Her yıl 6 bin standart gözden geçirilir ve yenilenir.
    • Sadece basılı kopya olarak her yıl 130 bin BSI standart satılmaktadır.
    • Her yıl 14 bin kuruluş BSI ile çalışmaya başlamaktadır, bu İngiltere'deki kuruluş sayısının sadece %9'udur. 

Standartlarin eğitimde kullanimi ile ilgili video; https://www.youtube.com/watch?v=2KjElHAl7Y8&feature=youtu.be