image/svg+xml
image/svg+xml

Almanhal & DeepKnowledge Kullanıcı Eğitimi

Değerli araştımacılarımız,

Kütüphanemizin abonesi olduğu Almanhal veritabanı ve Deepknowledge uzaktan erişim portalı hakkında kullanıcı eğitimi düzenlenecektir.

Tarih: 20.05.2021
Saat: 14:30

Katılım linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZkMjJmZTEtZTU2NS00Nzg1LTgyMTAtZDI0YjQyZWE5ZDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22094f655d-0213-4ba2-a707-37b878576c06%22%2c%22Oid%22%3a%22cffdc152-7e9f-4237-8ac5-e5e7b9e0954f%22%7d

Linke tıklayarak herhangi bir kurulum yapmadan eğitime giriş yapabilirsiniz.