image/svg+xml
image/svg+xml

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

5 milyon kelimelik "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü" erişime açıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü internet üzerinden erişime açılmıştır. 14 binden fazla madde ve 62 bin eserden oluşan yaklaşık 5 milyon kelimelik veritabanı 27 ciltlik ansiklopediye eşdeğer sözlük, "http://teis.yesevi.edu.tr" adresinde güçlü ve hızlı arama algoritmaları ile kullanıma sunuldu.


Türkiye ile sınırlandırılmadı

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, başlangıçtan 21. yüzyıla kadarki şair ve yazarları kapsıyor. Eserde divan, âşık, tekke geleneği ve tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı bütünüyle ele alınmıştır.

Proje, Anadolu'da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze kadar ulaşan edebi birikimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor. Eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azeri sahasındaki isimler de projeye dahil edildi.

Yeni Türk edebiyatı alanında ise, proje sadece Türkiye ile sınırlandırılmadı. Balkan coğrafyasında, Kıbrıs’ta Türkçe yazan, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınanların biyografilerine de yer verildi.