Sayılarla Kütüphanemiz
Elektronik Yayın Sayısı: 6.215.538
Basılı Dergi Sayısı:528
Kitap Sayısı:60.450
Kullanıcı Sayısı:11.042 (Nisan 2018)
Ödünç Verilen Kitap:2.358 (Nisan 2018)

Günlük Ziyaretçi Sayısı: 89 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 32267

Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı