Sayılarla Kütüphanemiz
Elektronik Yayın Sayısı: 6.215.538
Basılı Dergi Sayısı:528
Kitap Sayısı:58.724
Kullanıcı Sayısı:26.916 (Aralık 2017)
Ödünç Verilen Kitap:1.985 (Aralık 2017)

Günlük Ziyaretçi Sayısı: 50 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 11268

Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı