image/svg+xml
image/svg+xml

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Bilimsel çalışmaların görsel bir biçimde yayınlandığı ve içeriğinde bilimsel video kayıtlarının bulunduğu JoVE veritabanı aboneliğimiz devam etmektedir.

Veritabanı, Engineering, Biology, Bioengineering, Developmental Biology, Genetics, Environment paketlerini içermektedir. 

Erişim adresi: http://www.jove.com/ 

Bölümler için erişim adresleri: 

JoVE HAKKINDA

JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.232) sahip olan tek video veri tabanıdır.

Günlük olarak güncellenen JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir.

İçeriklerin görsel – işitsel olarak kullanıcıya sunulması, yazılı metinde atlanabilecek noktaların daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesine olanak tanımakta ve kullanıcılara vakit kazandırmaktadır.