image/svg+xml
image/svg+xml

YAYIN BAŞVURULARI


Üniversitemiz tarafından yayımlanması istenilen eserlerin yazarları aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek başvurularını yapabilirler.


1. Yazarlar, eserlerinin kopyalarını görevli bulundukları Bölüm Başkanlığına 1 (bir) adet CD ve 3 (üç) nüsha olarak dosya halinde sunarlar.

2. Bu dosyaya yazar(lar) tarafından düzenlenip imzalanmış bulunan “Bartın Üniversitesi Yayın Öneri Formu” eklenir.

3. Yayın dosyası ve Bartın Üniversitesi Yayın Öneri Formu, ilgisine göre Dekan, Enstitü Müdürü veya Yüksekokul Müdürü kanalıyla Yayın Komisyonu Başkanlığı’na gönderilir.

4. Öğretim görevlileri, okutmanlar ve diğer öğretim yardımcıları tarafından hazırlanan eserlerin dosyasına Bölüm Başkanının görüşü de eklenir.