image/svg+xml
image/svg+xml

"Osmanlı İmparatorluğu Mimarisi" İsimli Eser Araştırmacılarımızın Hizmetine Sunulmuştur.

"Osmanlı İmparatorluğu mimarisi"
Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı tarafından yayınlanan eser,  Üniversitemiz Kütüphanesi’nde araştırmacılarımızın istifadesine sunulmuştur.
 
Eserde, Osmanlı İmparatorluğu Mimari Tarihi, Osmanlı Döneminde yapılan Camiiler, Çeşmeler ve Türbeler ile bunlara ait mimari çizimler, Mimarlık Usüllerinde Kullanılan Süsleme Motifleri, Mimar Sinan'ın Eserleri ve Planlar yer almaktadır.
Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca metinler bulunan eser, Sultan Abdülaziz'in onayı ile 1873 Viyana Sergisinde gösterilmek üzere eşya gönderilmesi için kurulan özel komisyonun, Başkanı ve Nâfıa Nazırı (Bayındırlık Bakanı) İbrahim Ethem Paşa'nın yönetiminde düzenlenmiş ve bastırılmıştır.