image/svg+xml
image/svg+xml

"Osmanlı Fotoğraflarıyla Haremeyn" İsimli Eserin Kütüphanemizde Hizmete Sunulması

"Sultan II. Abdülhamid albümleri ve Fahreddin Paşa (Türkkan) koleksiyonundan seçilmiş Osmanlı dönemi fotoğraflarıyla Haremeyn"
 
İslâm İşbirliği Teşkilatı’na bağlı IRCICA’nın Tarihi Fotoğraf Arşivi’nde yer alan, Sultan II. Abdülhamid dönemine ait Yıldız Albümlerinden ve Medine Müdafii olan Fahreddin Türkkan Paşa’nın koleksiyonundan seçilen fotoğrafların yer aldığı “Osmanlı Fotoğraflarıyla Haremeyn” isimli fotoğraf albümü Üniversitemiz Kütüphanesi’nde araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur. Kitapta tarihi eserler, bayramlaşmalar, yeni açılan yollara ray döşeme işleri, Mekke ve Medine’ye ait birçok tarihi fotoğraf bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti, fetih ya da ilhak yoluyla elde ettiği topraklarda hiçbir zaman sömürgeci bir anlayış içinde olmamıştır. Bunun yegâne sebebi, Müslüman hükümdarların Allah'a karşı olan sorumluluklarıdır. Osmanlı Devleti, kurulduğu ilk günden itibaren Evlâd-ı Resûl'e göstermiş olduğu saygıyı Haremeyn-i Şerifeyn olan Mekke ve Medine'ye de devletin son yıllarına kadar göstermiştir. Mukaddes beldeler olan Mekke ve Medine'nin hâkimi değil, hadimi olduğunu belirten Osmanlı sultanları, Kâbe-i Muazzama’nın bakımı, tamiri ve inşası, bölgede bulunan fukara halkın ihtiyaçlarının karşılanması, hediyeler dağıtılması, suyollarının bakımı ve tamiri, hacıların güvenliği ve konaklaması gibi görevleri büyük bir saygı ve istekle yerine getirmişlerdir. Miladi 15. asırda uygulanmaya başlanmış olan Surre-i Hümâyûn Alayı'na son derece önem veren Osmanlı Devleti, hazinesinden büyük harcamalar yapmış ve her dönem bu âdeti yerine getirmiştir.