image/svg+xml
image/svg+xml

BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizidir.

Bartın Üniversitesi’nin evrensel bilime katkısı ve yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından bibliyometrik analiz çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda belirli yıl aralıklarında ve kümülatif olarak; diğer üniversitelerle karşılaştırmalar, ulusal ve uluslararası ortak yazarlık vb. gibi çeşitli alanlarda bilgiler verilecektir.

Bu kapsamda Web of Science, ve Scopus veritabanlarında Bartın Üniversitesi adresli yayın sayıları ve atıf sayıları aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur.
(Son güncelleme: 08.05.2020)

Web of Science                                                                                         
Scopus  
                 

Atıf Sayıları