image/svg+xml
image/svg+xml

BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizidir.

Bartın Üniversitesi’nin evrensel bilime katkısı ve yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından bibliyometrik analiz çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda belirli yıl aralıklarında ve kümülatif olarak; diğer üniversitelerle karşılaştırmalar, ulusal ve uluslararası ortak yazarlık vb. gibi çeşitli alanlarda bilgiler verilecektir.

Bu kapsamda Web of Science ve Scopus veritabanlarında Bartın Üniversitesi adresli yayın sayıları ve atıf sayıları aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur. (Son güncelleme:  23.11.2020)

Web of Science Veritabanında Dizinlenen Dergilerin Çeyreklik (Quartile) Değerlerine Göre Yayın Oranları
Article & Review
  Q1 Yayın Oranı Q2 Yayın Oranı Q3 Yayın Oranı Q4 Yayın Oranı
2017 22,22% 16,67% 28,89% 32,22%
2018 25% 23,57% 18,57% 32,86%
2019 25,36% 22,01% 29,67% 22,97%
2020 (Kasım) 27,72% 30,45% 20,90% 20,90%

Tüm Yayın Türleri
(Article, review, proceedings paper, meeting abstract, book chapter, book review, editorial material)
 
Q1 Yayın Oranı
Q2 Yayın Oranı
Q3 Yayın Oranı
Q4 Yayın Oranı
2017
22.83%
16.3%
29.35%
31.52%
2018
27.08%
22.92%
18.06%
31.94%
2019
25.71%
21.9%
29.52%
22.86%
2020 (Kasım)
27,80%
30,49%
20,62%
21,07%


Web of Science
(Tüm indeksler: SCI, SSCI, A&HCI, ESCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH)


Web of Science
(SCI, SSCI, A&HCI)
Scopus  

Web of Science Atıf Sayıları

(Tüm indeksler: SCI, SSCI, A&HCI, ESCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH)

Web of Science Atıf Sayıları

(SCI, SSCI, A&HCI)

SCOPUS Atıf Sayıları