Site İçi Arama:
Genel Bilgiler Personel Faaliyet Raporları Kütüphane Yönergesi Kütüphane Kuralları Hizmetler Görme Engelli Kütüphaneleri Kütüphaneler Arası İşbirliği Sık Sorulan Sorular BÜ Açık Arşivi Yayın Talepleri BÜ Yayınları Yeni Kütüphane-Renderlar 
Kütüphane Çalışma Saatleri
Eğitim Öğretim Dönemi
Pazartesi - Cuma: 8:30 - 21:30
Cumartesi: 10:00 - 16:00
Tatil Dönemi
Pazartesi - Cuma: 08:30- 12:30
13:30- 17:30
Kutlubey Kampüs Kütüphanesi
08:30 - 19:00

DANIŞMA HİZMETİ

Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir.

ÖDÜNÇ VERME

Kütüphane koleksiyonunun belirli kurallar çerçevesinde kütüphane kullanıcılarına kütüphane dışında kullanılmak üzere belirli sayı ve süre için teslim edilmesi, süre bitiminde bilgi kaynağının kütüphaneye iadesi hizmetlerini kapsar.

Kütüphaneden ödünç alınabilecek yayın sayısı ve ödünç alma süreleri aşağıdadır:

. Akademik personel ile Yüksek lisans ve doktora öğrencileri; 30 günlük süre ile en çok 5 (Beş) kitap,

. İdari Personel ile Ön lisans ve lisans öğrencileri; 15 günlük süre ile en çok 3(üç) kitap ödünç alabilirler.

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ

Üniversite kütüphaneleri arasında karşılıklı işbirliği sonucu kütüphanede bulunmayan materyalin ilgili kütüphanelerden getirilmesi ve ihtiyaç sahibine ulaştırılmasıdır.

KİTAP DIŞI MATERYAL

Kütüphane koleksiyonundaki basılı materyaller dışındaki bilgi kaynaklarının belirli kurallar içinde kullanıcıların hizmetine sunulması.

TANITIM

Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması ve benzeri hizmetleri kapsar.

GÜNCEL DUYURU

Kütüphaneye sağlanan yeni yayınların kütüphane kullanıcılarına güncel olarak duyurulması hizmetlerini kapsar.

İNTERNET HİZMETİ

Kütüphanemizde bulunan 18 adet bilgisayardan ücretsiz olarak kullanıcılarımıza internet hizmeti verilmektedir.

FOTOKOPİ HİZMETİ

Kütüphane kaynaklarından belirlenen bir ücret karşılığında fotokopi hizmetlerinin yürütülmesidir.

Okuma Salonumuzda, Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere yaklaşık 30.000 adet kitabı içeren genel koleksiyon bulunmaktadır. Genel koleksiyon kullanıcıların raflara serbestçe ulaşabildiği açık raf sistemine göre hizmet verilmektedir.

Kütüphanemiz ve üyesidir