Site İçi Arama:
Genel Bilgiler Personel İç Denetim Kütüphane Yönergesi Kütüphane Kuralları Hizmetler Görme Engelli Kütüphaneleri Kütüphaneler Arası İşbirliği Sık Sorulan Sorular BÜ Açık Arşivi Yayın Talepleri BÜ Yayınları Yeni Kütüphane-Renderlar 
Kütüphane Çalışma Saatleri
Eğitim Öğretim Dönemi
Pazartesi - Cuma: 8:30 - 21:30
Cumartesi: 10:00 - 17:00
Tatil Dönemi
Pazartesi - Cuma: 08:30- 12:30
13:30- 17:30
Kutlubey Kampüs Kütüphanesi
08:30 - 19:00
DANIŞMA HİZMETİ 
Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir.
ÖDÜNÇ VERME
Kütüphane koleksiyonunun belirli kurallar çerçevesinde kütüphane kullanıcılarına kütüphane dışında kullanılmak üzere belirli sayı ve süre için teslim edilmesi, süre bitiminde bilgi kaynağının kütüphaneye iadesi hizmetlerini kapsar.
Kütüphaneden ödünç alınabilecek yayın sayısı ve ödünç alma süreleri aşağıdadır:
. Akademik personel ile Yüksek lisans ve doktora öğrencileri; 30 günlük süre ile en çok 5 (Beş) kitap,
. İdari Personel ile Ön lisans ve lisans öğrencileri; 15 günlük süre ile en çok 3(üç) kitap ödünç alabilirler.
KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ
Üniversite kütüphaneleri arasında karşılıklı işbirliği sonucu kütüphanede bulunmayan materyalin ilgili kütüphanelerden getirilmesi ve ihtiyaç sahibine ulaştırılmasıdır.
KİTAP DIŞI MATERYAL
Kütüphane koleksiyonundaki basılı materyaller dışındaki bilgi kaynaklarının belirli kurallar içinde kullanıcıların hizmetine sunulması.
TANITIM
Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması ve benzeri hizmetleri kapsar.
GÜNCEL DUYURU
Kütüphaneye sağlanan yeni yayınların kütüphane kullanıcılarına güncel olarak duyurulması hizmetlerini kapsar.
İNTERNET HİZMETİ
Kütüphanemizde bulunan 18 adet bilgisayardan ücretsiz olarak kullanıcılarımıza internet hizmeti verilmektedir.
TARAMA / FOTOKOPİ HİZMETİ 
Kütüphanemize satın aldığımız iki adet Book Eye4 Kiosk tarama cihazı ile fotokopi yerine çevreye duyarlı ve kağıttan tasarruf ederek fotokopi ihtiyacını dijital ortamda sağlamaktayız. Kullanıcılarımız basılı kitaplardan istedikleri bölümleri pdf formatında kendileri tarama yaparak ücret ödemeden flash bellek, tablet ya da android telefonlarına aktarabilirler.    
Hızlı tarama imkanı sağlayan, V-beşikli kitap tarayıcısı akademisyen ve öğrencilerimize self-servis olarak hizmet vermekte olup, kullanıcılarımız, bu cihaz sayesinde, çalışma saatleri içerisinde fotokopisini almak istedikleri materyalleri kendileri tarayarak yanlarında getirdikleri USB belleklerine kaydedip, bilgisayarlarına aktarabilirler ya da çıktılarını fotokopi merkezlerinden, kendilerine ait yazıcılardan alabilirler.  
!Kopyalama işlemi telif haklarına uygun olarak yapılmak zorundadır.
Kütüphanemiz ve üyesidir