image/svg+xml
image/svg+xml

Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı Eğitimi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2019 tarihli yazısı gereğince, Üniversitelerde Açık Bilim ve Açık Erişim konusunda akademisyenler için farkındalığın arttırılması istenmektedir.

Bu kapsamda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün işbirliği ile tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını kapsayan “Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı Eğitimi” seminerleri düzenlenmiştir.

Eğitimlere 29 Nisan 2019 tarihinde İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve  Yabancı Diller Yüksek Okulu akademik personeli ile devam edecektir.

Eğitim verilmeyen diğer birimler için eğitim takvimi aşağıdaki belirtilmiştir.

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TARİH YER SAAT
İİBF 29 Nisan 2019 Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu 13:00-14:00
Orman Fakültesi 29 Nisan 2019 Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu 13:00-14:00
Sağlık Bilimleri Fakültesi 29 Nisan 2019 Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu 13:00-14:00
Yabancı Diller YO 29 Nisan 2019 Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu 13:00-14:00
MYO 30 Nisan 2019 Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu 11:00-12:00
SHMY 30 Nisan 2019 Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu 11:00-12:00
Ulus MYO 30 Nisan 2019 Ulus MYO Toplantı Salonu

13:00-14:00