Konferans : Bilgi Üretimi Sürecinde Değer Yaratan Unsurlar ve İşlevleri

Bilgi Üretimi Sürecinde Değer Yaratan Unsurlar ve İşlevleri

A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN tarafından "Bilgi Üretimi Sürecinde Değer Yaratan Unsurlar ve İşlevleri" başlıklı konferans verilecektir.

Konferansta, Üniversitelerde üretilmiş bilginin dolaşımı, kullanımı, yeniden üretimi ve yayımı sürecinin aktörleri ve işlevleri, bir başka deyişle bilgi üretimi sürecini tanımlayan enformasyon zincirinin olmazsa olmaz halkaları tanımlanacak ve örnekler bazında irdelenecektir.

Bu bağlamda enformasyon zincirinin aktörleri olan hem bilgi üreticisi hem de bilgi kullanıcısı olma sorumluluğunu taşıyan bilim insanları;  üretilen bilginin yayımında aktör rolünü üstlenen yayınevi ve veritabanı üreticisi ve/ya dağıtıcısı firmalar, kuruluşlar; bilginin üretildiği, kullanıldığı, yayıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı bilgi erişim sistemleri (kütüphaneler, arşivler, enformasyon ve/ya dokümantasyon merkezleri, veritabanları, tarama motorları ve açık erişim sistemleri); üretilen bilgiye doğru ve yeterli biçimde bilgiye erişme, eriştiği bilgiyi eleştirel biçimde değerlendirme, analiz etme, özümseme ve yaşamına kanalize etme sorumluluğunu taşıyan kullanıcıların (üniversite bazında öğrenciler, akademisyenler ve diğer personel) işlevleri ve işlevlerini daha üst düzeyde yerine getirmek için nelere dikkat etmeleri gerektiği üzerinde durulacaktır. 

Bilgi üretimi sürecinin ve enformasyon zincirinin niteliği ve değerini arttırmada çok önemli bir olgu olan bilgi erişim sürecinin başarısı için kullanılabilecek bilgi erişim teknikleri de örnekler bazında ele alınacaktır.  

Tüm personelimiz ve öğrencilerimiz konferansa davetlidir.

Tarih   : 18 Aralık 2018 Salı
Saat    : 14:30
Yer      : Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu
  • Bilgi üretimi-afiş.jpg
  • Günlük Ziyaretçi Sayısı: 167 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 79292

    Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

    Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı