Elektronik Yayın Sayısı:
Basılı Dergi Sayısı:
Kitap Sayısı:
Kullanıcı Sayısı:
Ödünç Verilen Kitap:

163 || 79288

: 0 (378) 223 52 93/96 :0 (378) 223 52 90 :kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı