Page 9 - Kütüphane Tanıtım Broşürü
P. 9

Ödünç – İade İşlemleri

  Kütüphaneden ödünç kitap alabilmek için üye olmak zorunludur. Üyelerimiz,
Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerden oluşmaktadır.
Diğer üniversitelerin öğrencileri ve üye olmayanlar kütüphaneden yararlanabilir
ancak ödünç kitap alamazlar.

  Ödünç materyal verilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

 • Kütüphanemize üye olan tüm okuyucularımız ödünç alma hizmetinden
  yararlanabilir. Ödünç kitap alırken, idari personel ve öğretim elemanları
  personel kimliğini, öğrenciler öğrenci kimliğini göstermek zorundadır.

 • Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç alma işlemi yapılamaz.

 • Ödünç verilen kitapların süresi, diğer kullanıcılar tarafından talep edilmemesi
  halinde akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 30
  gün süre ile 1(bir) defa; idari personel ile önlisans ve lisans öğrencileri için
  her biri 15'er gün olmak üzere iki defa uzatılabilir.

  Kullanıcı grupları ve ödünç alma süreleri

Kullanıcı Grupları         Ödünç Süre
                  adedi (Gün)
Öğretim üyesi ve görevlileri
Yüksek lisans Doktora öğrencileri   5    30
Ön lisans ve lisans öğrencileri
İdari personel             5    30

                    3    15

                    3    15

 • Kütüphane yönetimi, gerektiğinde, ödünç alınan kitabı kullanıcıdan geri
  isteyebilir.

 • Ödünç olarak verilen kitaplar rezerve ettirilebilir. Rezerve edilen kitap
  duyurudan itibaren 3(üç) gün içinde ödünç alınmazsa rezerve işlemi iptal
  edilir.

 • Danışma kaynakları, (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar,
  yıllıklar, atlaslar v.b.), Süreli yayınlar, “Rezerv” olarak işaretlenmiş çok sık
  kullanılan araştırma ve ders kitapları, Basılı olmayan lisans üstü ve doktora
  tezleri, Yazma ve nadir basma eserler, Harita ve slaytlar, CD-ROM’lar,
  video ve teyp kasetleri vb. materyaller ile Daire Başkanlığı tarafından
  kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan materyaller ödünç
  verilmez.

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde kütüphanemizden 141.977 kullanıcı
yararlanmış olup 2016 yılında 18.102 kitap ödünç verilmiştir.

 8
9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14