Page 4 - Kütüphane Tanıtım Broşürü
P. 4

KOLEKSİYON                     2017

Basılı Kitap Koleksiyon                57.142

Dergi                           480

     KOLEKSİYON                2017

ElektroBnaiskılıKKaityapnak sayısı          4.680.000

Tez Dergi                      57.142

                           4801.947

Kitap DEılşeıktMroantikerKyayanllaekrsayısı     4.680.010.0583
Abone OKTeiltzuapnDaınşı VMeatreirtyaabllearnı
                           1.947

                              27

                           1.583

Akademik pAebrsoonneeOl luvneanöğVreernictailbearnimı izin talepleri doğr2u7ltusunda her yıl satın
alma yoluyla 5000’in üzerinde güncel yayın koleksiyonumuza eklenmektedir.

        Akademik personel ve öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda her yıl satın
        alma yoluyla 5000’in üzerinde güncel yayın koleksiyonumuza eklenmektedir.

                        43
   1   2   3   4   5   6   7   8   9