Page 18 - Kütüphane Tanıtım Broşürü
P. 18

Veritabanlarımız

Scopus: Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı
izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir
atıf veri tabanıdır.

SpringerLink: Yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri,
davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi,
malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi
ve mühendislik alanlarındaki 2556 dergiyi kapsamaktadır.

Taylor & Francis: Fizik, matematik, mühendislik,
teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, işletme,
kimya ve beşeri bilimlerde yaklaşık 1804 adet dergiye
1997’den itibaren tam metin erişim sağlamaktadır.

Turnitin : Yüksek lisans ve doktora tezlerinin İntihal
tespit programı

Tümer Altaş A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi
Veritabanı : e-YDS/YDS, PTE, IELTS, TOEFL, iBT
sınavlarına hazırlık ve yabancı dil eğitimi

Web of Science: Fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve
insani bilimleri konu alan dergileri ve konferans
bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en
ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.

Wiley Online Library: İş, finans ve yönetim, hukuk,
kimya, tıp, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, matematik ve
istatistik, fizik, eğitim, mühendislik, psikoloji, veterinerlik,
hemşirelik, diş hekimliği, fen bilimleri konularındaki
yayınlara tam metin erişim sağlamaktadır.

          17
         18
   13   14   15   16   17   18   19   20