Page 16 - Kütüphane Tanıtım Broşürü
P. 16

Veritabanlarımız

HiperKitap: Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap
veritabanıdır. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata,
matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok
konu başlığı altında 300 yayınevinin 13.000’den fazla e-
kitabı bulunmaktadır.

HukukTürk: Yargıtay Kararları, Kanun ve yasalar,
Anayasa Mahkemesi Kararları, Türkiye Cumhuriyeti
Mevzuatı ile Türk Hukuk Bibliyografyası gibi hukukun
temel konularını içeren bir veri tabanıdır

IEEE: Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği,
bilgisayar ve ilişkili bütün konularda yapılan bilimsel
yayının %30’undan fazlası IEEE yayınlarına dâhildir.
413 Dergi, 1220 Konferans Serisi, 3341 Satndart yayın
sunulmaktadır

IGI Global (Kitap+Dergi): İş ve yönetim,
Kütüphanecilik, Eğitim, Bilgisayar, Sağlık ve yaşam,
Sosyal bilim ve çevirimiçi davranış, Mühendislik,
Medya ve iletişim, çevre bilim gibi konularda 2016
yıllarına ait 700’ün üzerinde e-kitap ve 2000-2016
yıllarını kapsayan 164 e-dergiye erişim sağlanmaktadır.

İdealOnline: İdealOnline Fen bilimleri ve sosyal
bilimler alanında (tarih, eğitim, dil ve edebiyat,
sosyoloji, siyasal bilimler, ekonomi, sağlık bilimleri,
kültür sanat gibi) yayınlanan Türkçe hakemli dergiler,
popüler dergiler ve makalelerden oluşmaktadır

İThenticate: Makalelerin benzerlik oranının alındığı
intihal analiz veritabanı

JoVe (The Journal of Visualized Experiments):
Çeşitli konularda (Temel bilimler, sanat, edebiyat,
matematik, ekonomi, dil, istatistik, müzik, ekoloji,
botanik vs.) ilk cildinden itibaren tam metin dergi veri
tabanıdır

               1165
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20