Page 14 - Kütüphane Tanıtım Broşürü
P. 14

Bartın Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Açık Erişim Sistemi, Bartın
Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda
depolamak ve açık erişime sunmak üzere 2014 yılında kurulmuştur.
Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi, Bartın Üniversitesi bünyesinde
üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını
içerir.

                      1143
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19