Page 13 - Kütüphane Tanıtım Broşürü
P. 13

Zamanında İade Edilmeyen Yayınlar

 ? Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kullanıcıdan günlük gecikme
    bedeli alınır.

 ? Gecikme bedeli her bir kitap için günlük 0,25TL dir.
 ? Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kullanıcılar bu kitabı iade

    etmeden ve gecikme bedelini ödemeden yeni kitap ödünç alamaz ve süre
    uzatma işlemi yapamaz.

         Kaybedilen Yayınlar

 ? Ödünç alınmış bir yayının kaybedilmesi veya hasar görmesi halinde
    kütüphaneye haber verilmesi gerekmektedir.

 ? Ödünç aldığı kitabı kaybeden veya hasar veren kullanıcıya, niteliği aynı
    olmak kaydıyla piyasadan temin ettirilir.

 ? Piyasada bulunmayan kitapların değeri tespit edilerek kaybeden
    kullanıcıdan tahsil edilir.

 ? Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme bedeli de alınır.

            E-Hizmetler

                        Günümüzde basılı yayınların yerini
                        internet üzerinden erişilebilen elektronik
                        yayınlar almaya başlamıştır.
                        Kullanıcılarımız kütüphanemizin abone
                        olduğu veritabanlarının yanı sıra özellikle
                        kamusal kaynaklarla üretilen açık erişim
                        kaynaklarına ve Bartın Üniversitesi
                        öğretim elemanlarının ürettiği bilimsel
                        çalışmalara internet üzerinden ücretsiz
                        tam metin erişim sağlamaktadır.

Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin bilgiye
erişimi web üzerinden 24 saat kesintisiz karşılanmaktadır. Bu hizmetler
http://kutuphane.bartin.edu.tr adresi üzerinden yürütülmektedir.
Ayrıca internet salonunda bulunan 26 adet bilgisayar ile Üniversitemiz
öğrencilerine ücretsiz ve sınırsız bilgisayar kullanma ve internet hizmeti
sağlanmaktadır.

                     1132
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18