Page 10 - Kütüphane Tanıtım Broşürü
P. 10

Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri
Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan
kitap, makale, tez, vb. yayınları Kütüphanelerarası İşbirliği Sistemi (KİTS)
aracılığı ile kargo ücreti talep eden kullanıcı tarafından karşılanmak üzere ödünç
alabilirler.
Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımız, kütüphane web sayfasından
üye girişlerini yaptıktan sonra KAÖ formunu doldurarak, isteklerini ilgili
kütüphane personeline iletebilmektedirler.
Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının
ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Ulusal Tez Merkezi arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan
tezler, Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden
sağlanmaktadır.
YÖK Tez Merkezinden tam metin erişimi sağlanamayan tezler, Kütüphanemiz
TÜBESS sorumlusu tarafından sisteme girilecek YÖK'den karşılandıktan sonra,
form üzerinden belirttiğiniz e-mail adresinize tarafımızdan bilgi verilecek ve
istekte bulunduğunuz tezin çıktısını teslim almak için Bartın Üniversitesi
Kütüphanesi'ne gelmeniz istenecektir.
TÜBESS Katılım Protokolü'nün 6.3.5. maddesi gereğince, istekte bulunan kişiye
tezin sadece basılı formatı teslim edileceğinden dolayı, fotokopi bedeli talepte
bulunan kişi tarafından ödenecektir.
Bu hizmetten sadece akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri
yararlanabilmektedir.
Araştırmacılarımız bir seferde en fazla 5 tez talebinde bulunabilir.

                      9
                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15