TÜBESS

TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ

Üniversitemiz akademik personeli ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç duydukları  YÖK Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan ve dijital ortamda yayınlama izni olmayan tezler, “TÜBESS-Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi” üzerinden sağlanabilmektedir.

İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) üzerinden indirilip indirilemediğini kontrol ediniz.

Yalnızca İNDİRİLEMEYEN ve ilgili tez numarasının hemen yanında "Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır” yazılı tezleri talep edebilirsiniz.

Kütüphanemiz TÜBESS sorumlusu tarafından sisteme girilecek olan tez isteğiniz YÖK'den karşılandıktan sonra, form üzerinden belirttiğiniz e-mail adresinize tarafımızdan bilgi verilecek ve istekte bulunduğunuz tezin çıktısını teslim almak için Kütüphanemize gelmeniz istenecektir.

ÖNEMLİ NOT:

TÜBESS sorumlusuna elektronik olarak iletilen tezler, TÜBESS Katılım Protokolü'nün 6.3.5. maddesi gereğince istekte bulunan kişiye sadece basılı formatı teslim edilecektir. Çıktı sayfası 0,20 TL üzerinden hesaplanacak olan miktar tezi talep eden tarafından karşılanacaktır..

Araştırmacılarımız bir seferde en fazla 5 tez talebinde bulunabilir.

Günlük Ziyaretçi Sayısı: 167 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 62787

Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı