İletişim

AĞDACI KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Bartın Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Ağdacı / BARTIN
e-Posta: Kutuphane@bartin.edu.tr
KUTLUBEY KAMPÜSÜ KÜTÜPHANESİ
Mehmet Akif Ersoy Dersliği alt kat

AĞDACI KAMPÜS KÜTÜPHANESİ

(IP Tel Santral: 501 10 00)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP TEL

E-POSTA

Hüseyin GÖL

Daire Başkanı

Daire Başkanı

223 5291

2640

huseyingol@bartin.edu.tr

Reyhan ANDEROĞLU

Şube Müdürü

İdari Hizmetler

223 5299

2642

reyhan@bartin.edu.tr

Yusuf SARI

Şef

İdari Hizmetler

Satın Alma

223 5299

2642

yusufsari@bartin.edu.tr

Hatice DOĞRU

Şef

İdari Hizmetler

223 5292

2642

hdogru@bartin.edu.tr

Abdullah ÖZMEN

Bilgisayar İşl.

Satın Alma

Yazı İşleri

223 5292

2642

aozmen@bartin.edu.tr

Burak BEYGİRCİ

Öğretim Gör.

Kataloglama-Sınıflama

223 5294

2645

bbeygirci@bartin.edu.tr

Asena Sıla ÖNCÜ PİR

Kütüphaneci

Veri tabanları

Elektronik Kaynaklar

Kataloglama-Sınıflama

223 5294

2643

asilaoncupir@bartin.edu.tr

Ülkü ÖZGÜVEN

Kütüphaneci

Kullanıcı Eğitimi

Kurumsal Açık Arşiv

Kataloglama-Sınıflama

223 5294

2645

uozguven@bartin.edu.tr

Zekeriya GÖKMEN

Bilgisayar İşl.

Ödünç Hizmetleri

223 5296

--

zgokmen@bartin.edu.tr

Murat GÜLHAN

Memur

Ödünç Hizmetleri

Süreli Yayınlar

223 5293

--

mgulhan@bartin.edu.tr

Ayşe SAN

Bilgisayar İşl.

İdari Hizmetler

223 5294

--

--

Metin ÖZPAMUK

Hizmetli

İdari Hizmetler

223 5293

--

--

KUTLUBEY KAMPÜS KÜTÜPHANESİ

(IP Tel santral: 501 10 00)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP TEL

E-POSTA

Hatice DURMUŞ

Kütüphaneci

Turnitin / Ithendicate

Kataloglama-Sınıflama

Taşınır İşlemleri

--

2644

hyilmaz@bartin.edu.tr

Vedat KARACAN

Memur

Ödünç Hizmetleri

--

2644

vkaracan@bartin.edu.tr

Ayşegül ALADAĞ

Bilgisayar İşl.

Ödünç Hizmetleri
TUBESS / KİTS
(Kütüphanelerarası İşbirliği)

--

2644

aaladag@bartin.edu.tr

Günlük Ziyaretçi Sayısı: 160 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 79285

Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı