Personel

AĞDACI KAMPÜS KÜTÜPHANESİ

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP TEL

E-POSTA

Hüseyin GÖL

Daire Başkanı

Daire Başkanı

223 5291

2640

huseyingol@bartin.edu.tr

Reyhan ANDEROĞLU

Şube Müdürü

İdari Hizmetler

223 5299

2642

reyhan@bartin.edu.tr

Yusuf SARI

Şef

İdari Hizmetler

Satın Alma

223 5299

 

yusufsari@bartin.edu.tr

Abdullah ÖZMEN

Bilgisayar İşl.

Satın Alma

Yazı İşleri

223 5292

 

aozmen@bartin.edu.tr

Asena Sıla ÖNCÜ PİR

Kütüphaneci

Veri tabanları

Elektronik Kaynaklar

Kataloglama-Sınıflama

223 5294

2643

asilaoncupir@bartin.edu.tr

Hatice YILMAZ

Kütüphaneci

Turnitin / Ithendicate

Kataloglama-Sınıflama

Taşınır İşlemleri

223 5294

 

hyilmaz@bartin.edu.tr

Ülkü ÖZGÜVEN

Kütüphaneci

Kullanıcı Eğitimi

Kurumsal Açık Arşiv

Kataloglama-Sınıflama

223 5294

2645

uozguven@bartin.edu.tr

Zekeriya GÖKMEN

Bilgisayar İşl.

Ödünç Hizmetleri

223 5296

 

zgokmen@bartin.edu.tr

Murat GÜLHAN

Memur

Ödünç Hizmetleri

Süreli Yayınlar

223 5293

 

mgulhan@bartin.edu.tr

KUTLUBEY KAMPÜS KÜTÜPHANESİ

(TEL: 0378 501 10 00)

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TEL. NO

IP TEL

E-POSTA

Vedat KARACAN

Memur

Ödünç Hizmetleri

 

2644

vkaracan@bartin.edu.tr

Ayşegül ALADAĞ

Bilgisayar İşl.

Ödünç Hizmetleri
TUBESS / KİTS
(Kütüphanelerarası İşbirliği)

 

2644

aaladag@bartin.edu.tr

Günlük Ziyaretçi Sayısı: 83 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 4772

Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı