Kurum Dışı Kullanıcılar

Kurum dışından gelen araştırmacılar, Kampüs girişinden alacakları Ziyaretçi Giriş Kartlarıyla Kütüphanemize gelerek;
  • Çalışma salonlarından
  • Basılı ve elektronik kaynaklardan
  • Danışma ve eğitim hizmetlerinden
  • Tarama / Fotokopi hizmetlerinden
  • Bilgisayarlar ve kablosuz ağ bağlantısından kütüphane içinde yararlanabilirler.
Kurum dışından gelen araştırmacılarımız tüm kaynaklardan kütüphane içinde yararlanabilirler ancak ödünç kitap alamazlar.

Günlük Ziyaretçi Sayısı: 150 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 79275

Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı