Sayılarla Kütüphanemiz
Elektronik Yayın Sayısı: 6.215.538
Basılı Dergi Sayısı:528
Kitap Sayısı:64.400 (Temmuz 2018)
Kullanıcı Sayısı:3.178 (Temmuz 2018)
Ödünç Verilen Kitap:324 (Temmuz 2018)

Günlük Ziyaretçi Sayısı: 73 || Toplam Ziyaretçi Sayısı: 44533

Telefon: 0 (378) 223 52 93/96 Fax:0 (378) 223 52 90 Eposta:kutuphane@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı